2015 Zwart beertje - Atolmis rubricollis  E:  Red-necked Footman  D:  Rotkragen-Flechtenbärchen  F:  le Collier rouge

Het zwart beertje (Atolmis rubricollis) is een nachtvlinder uit de familie van de spinneruilen (Erebidae), onderfamilie beervlinders (Arctiinae). De voorvleugellengte is 15 tot 18 millimeter. Het zwart beertje is een soort die voorkomt in het grootste deel van Europa en in Siberië en China. De vlinder overwintert als pop in de strooisellaag onder mos. Waardplanten van het zwart beertje zijn allerlei korstmossen en algen. In Nederland en België is het zwart beertje een algemene vlinder die verspreid over het hele gebied voorkomt. De vliegtijd is van half mei tot half juli in één generatie.

Bron: Wikipedia