Verdwenen uit Nederland: 15 soorten

Ernstig bedreigd: 12 soorten

Bedreigd: 10 soorten

Kwetsbaar: 7 soorten

Gevoelig: 3 soorten

Thans niet bedreigd: 29 soorten

Op deze pagina "Bedreigde dagvlindersoorten" heb ik een overzicht gemaakt van de dagvlinderstand in Nederland, begin 2018.

We zien een zestal pagina's, met daarbij de stand van de vlinders en het aantal soorten, en zoals je kunt zien zijn er van de 54 soorten die er nu nog in Nederland voorkomen, minder dan de helft niet bedreigd.

Van een aantal vlinders heb ik foto kunnen maken, een enkeling hier in Nederland die als dwaalgast aanwezig was en een aantal soorten heb ik in Duitsland, Frankrijk of Spanje kunnen fotograferen.

 

Vlinders welke ik zelf nog niet heb kunnen fotograferen, maar welke natuurlijk nog wel op mijn lijstje staan, heb ik een foto van een goede medevlinderaar opgenomen, Hilbert de Vries, zijn naam staat onder op de foto.