Vossen

Parelmoervlinders

Ijsvogelvlinders

Grote weerschijnvlinder

Kleine weerschijnvlinder

Rouwmantel

Jasiusvlinder

Tot de familie van de Nymphalidae behoren de in Nederland aurelia's genoemd o.a. de vossen, de parelmoervlinders en de weerschijnvlinder. In Europa komen van deze familie veel vlinders voor, waarbij de meeste soorten een opvallende gekleurd zijn met veel donkere kleuren. De parelmoervlinders zijn overwegend oranje gekleurd, en de spanwijdte van deze vlinders reikt van 28 tot ruim 80 mm.

De weerschijnvlinders, ijsvogelvlinders en de vossen zijn vrij makkelijk op naam te brengen door hun verschillende vleugelkleuren. De dagpauwoog en de kleine vos en de trekvlinders zoals de atalante en de distelvlinders zijn de bekendste vossen. Bij de parelmoervlinders zijn enkele soorten welke heel veel op elkaar gelijken en daardoor moeilijk te onderscheiden en daarbij moet dan de onderkant van de achtervleugelsbestudeerd worden om determinatie mogelijk te maken. De parelmoervlinders komen we vooral tegen op graslanden, langs bosranden en heggen, en in ruigtes.

De jasiusvlinder komt in Nederland niet voor maar komt voor rond de Middellandse Zee. Houd van zeer warme ruigten en bosranden met de waardplant de aardbeiboom.