Home » Dagvlinders » Satyridae - Zandogen » Argusvlinder & Rotsvlinder

Argusvlinder - Lasiommata megera   E: Wall Brown D: Mauerfuchs F: Le Satyre

2019 Argusvlinder

Rotsvlinder - Lasiommata maera   E: Large Wall Brown D: Braunauge F: Le Némusian

2018 Rotsvlinder

De argusvlinder komt voor in veel verschillende soorten graslanden, zowel natuurlijke graslanden als ook niet al te intensief gebruikte landbouwgronden. De vlinders zijn meestal zeer actief en vallen daardoor op. De mannetjes hebben brede geurstrepen op de voorvleugels. Het vrouwtje plakt de eitjes aan de sprieten van veel verschillende grassoorten, onder andere Festuca (zwenkgras), Brachypodium (kortsteel), Dactylis (kropaar), Cynosurus (kamgras) en Bromus (dravik) soorten. De rups overwintert halfvolgroeid in de strooisellaag. Ook de verpopping vindt diep in de strooisellaag plaats. De argusvlinder vliegt in twee tot drie generaties per jaar.  Komt voor in vrijwel heel Europa behalve midden en noorden van Scandinavië, Schotland, Finland en Estland. Vliegt van zeeniveau tot 3000m.

 

Vliegtijd: april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In de Benelux niet bedreigd.


De rotsvlinder komt voor in verschillende leefgebieden. Meestal gaat het om warme plekken tegen of bij rotsen en schrale graslanden of ruigten langs bosranden. Deze vlinder kan echter ook voorkomen op vochtige graslanden en ruigten langs bossen. De vlinders hebben veel nectar nodig en bezoeken hiervoor graag paarse of roze bloemen van onder andere distels. De eitjes worden afgezet op de bladeren van grassen, waaronder Holcus (witbol), Agrostis (struisgras), Calamagrostis (struisriet) en andere soorten. De rupsen overwinteren halfvolgroeid in een graspolletje. De verpopping egbeurt onderin de vegetatie. De rotsvlinder vliegt in een generatie in het noorden en in twee generaties in het zuiden van zijn verspreidingsgebied.  Komt in vrijwel heel Europa voor tot 68 gr. NB in Scandinavië. Ontbreekt in ZW-Spanje, Z-Portugal, grote delen van België, Nederland, Groot-Brittannië, NW-Duitsland, Denemarken, Balearen, Corsica, Sardinië en Kreta. Vliegt van zeeniveau tot 2000m.

 

Vliegtijd: april, mei, juni, juli, augustus, september.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In Nederland en Vlaanderen dwaalgast, in Wallonië kwetsbaar, onder andere in Ardennen en Eifel.