Bleek blauwtje - Lysandra coridon   E: Chalk-hill Blue  D: Silbergrüner Bläuling  F: l'Argus Bleu Nacré

2020 Bleekblauwtje

Het bleek blauwtje komt voor op droge bloemrijke plaatsen met korte vegetatie op kalkbodems. Vaak liggen de vliegplaatsen in de beschutting van struwelen. Op sommige locaties kunnen de populaties bijzonder groot zijn. Dat valt vooral op als de vlinders in de late namiddag slaapgroepen vormen. Er zitten dan honderden vlinders met hun hoofd naar beneden in de vegetatie. Hun lichte vleugelonderkant zie je glanzen in de avondzon. De enige waardplant van het bleek blauwtje is Hippocrepis comosa (paardenhoefklaver). De eitjes worden op de bladeren afgezet. Als ei wordt tevens overwintert. De rups wordt bezocht door mieren van de geslachten Myrmica , Lasius , Formica , Plagiolepis , Tetramorium en Tapinoma . De verpopping gebeurt in de strooisellaag. Het bleek blauwtje vliegt gewoonlijk in één generatie. Er komen, met name in Spanje, veel verschillende lokale en regionale vormen en ondersoorten voor. Alle vragen rondom de taxonomische status van dit blauwtje en verwante soorten zijn dan ook nog niet beantwoord. Komt voor in Centraal-Europa. Ontbreekt in Ierland, Schotland, Scandinavië, Nederland, Iberisch schiereiland behalve de noordelijke provincies, op de mediterrane eilanden behalve Corsica en Sardinië en in grote delen van Italië. Vliegt van 100 tot 2000m.

 

Vliegtijd: juni, juli, augustus, september.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In Nederland zwerver, in Vlaanderen dwaalgast, in Wallonië kwetsbaar. Lokaal op kalkgraslanden in Ardennen en Eifel.

 

 

Het auteursrecht en eigendom van alle foto's op deze website is in handen van Frans van de Mortel.

De informatie bij de vlindersoorten is meestal afkomstig van de website van Soortenbank.nl

Zonder schriftelijke toestemming van Frans van de Mortel mag geen enkel beeld worden gebruikt, gekopieerd,

gedownload of vermenigvuldigd.