Boom blauwtje - Celastrina argiolus   E: Holly Blue D: Faulbaumbläuling F: l’Argus à Bande Noire

2021 Boomblauwtje

2022 Boomblauwtje

2023 Boomblauwtje

Het boomblauwtje is een algemeen voorkomende vlinder. Niet alleen langs bosranden en bij struweel, maar ook in tuinen en parken wordt deze kleine vlinder veel gezien. De aantallen blijven echter altijd laag. De eitjes worden op kelk of steel van bloemknoppen of rijpe zaden van diverse plantensoorten gelegd, onder andere Ilex aquifolium (hulst), Hedera helix (klimop), Euonymus europaeus (kardinaalsmuts), Rhamnus frangula (vuilboom), braam (Rubus div. spec.), Calluna vulgaris (struikhei), en diverse soorten Erica (dophei). De jonge rupsen leven van knoppen en vruchten. Pas later eten ze ook jonge bladeren. Ze worden bezocht door mieren. Het overwinteringsstadium is de pop.   Komt in heel Europa voor, behalve N-Scandinavië, Schotland en grote delen van Ierland. Vliegt van zeeniveau tot 1900m.

 

Vliegtijd: april, mei, juni, juli, augustus, september.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In de Benelux niet bedreigd.