2017 Donker pimpernelblauwtje -Phengaris nausithous  E: Dusky Large Blue  D: Dunkler Moorbläuling  F: l'Azuré des paludes

Het donker pimpernelblauwtje is een soort van vochtige, matig voedselrijke graslanden en ruigten. De vlinders worden meestal op of dicht bij de waardplant Sanguisorba officinalis (grote pimpernel) gevonden. Na enkele weken geleefd te hebben in de bloemhoofdjes van deze plant, gaan de rupsjes naar de grond waar ze moeten worden meegenomen door werksters van de rode steekmier (Myrmica rubra). Ze voeden zich vervolgens van mierenlarven en overwinteren en verpoppen in het mierennest. In de volgende zomer komen ze er als vlinder uitgekropen. Het donker pimpernelblauwtje is van de mierenblauwtjes het meest aan een waardmierensoort aangepast. Er vliegt een generatie per jaar. Vooral te vinden in Centraal Europa: enkele populaties in N-Spanje, O-Frankrijk, N-Zwitserland, Midden- en Z-Duitsland, Z- Polen, noordelijk deel van de Balkan. Vliegt van zeeniveau tot een hoogte van 1600m.

Vliegtijd: juni, juli, augustus.
Status Europa: Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar, vooral door ontwatering en intensivering van de landbouw, maar lokaal ook door het verlaten van extensief gebruikte landbouwgebieden.
Status Benelux: In Nederland verdwenen en in 1990 geherintroduceerd in natuurgebied bij Den Bosch.