Staartblauwtje - Cupido argiades  E: Short-tailed Blue  D: Kurzschwänziger Bläuling  F: l'Argus Mini-queue

2020 Staartblauwtje

2022 Staartblauwtje

Het staartblauwtje lijkt op het boomblauwtje maar heeft opvallende oogvlekken en kleine staartjes aan de achtervleugels. Het staartblauwtje komt voor in lokale populaties op vochtige graslanden, heiden en bloemrijke bermen. De eitjes worden afgezet op Trifolium (klaver), Vicia (wikke), Lotus (rolklaver) en Melilotus (honingklaver) soorten en Medicago sativa (lupine). De rupsen overwinteren, als ze volgroeid zijn, in de strooisellaag. Het staartblauwtje vliegt in twee tot drie generaties per jaar. Het staartblauwtje komt voor in het centrale deel van Europa tussen N-Spanje en Midden-Duitsland tot een hoogte van 1000m. Alleen in het zuidelijk deel van dit verspreidingsgebied is het een standvlinder. In het noorden komt het staartblauwtje als zwerver voor. Ontbreekt in Portugal, grote delen van Spanje, Italië en Griekenland. Vliegt van zeeniveau tot 1000m.

Vliegtijd: mei, juni, juli, augustus, september.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In Nederland dwaalgast (acht waarnemingen), in Vlaanderen dwaalgast, verdwenen uit Wallonië.