Kleine ijsvogelvlinder - Limenitis camilla   E: White Admiral D: Kleiner Eisvogel F: Le Petit Sylvain

2021 Kleine ijsvogelvlinder

2022 Kleine ijsvogelvlinder

2023 Kleine ijsvogelvlinder

De kleine ijsvogelvlinder is een echte bosbewoner. Hij komt voor bij open plekken in het bos. De eitjes worden afgezet op jonge bladeren van jonge kamperfoelie (Lonicera), die bij voorkeur in de halfschaduw staan. De jonge rups vreet de bladeren en laat daarbij een kenmerkend vraatbeeld achter. Ze vreet vanaf de bladtop naar de stengel toe, waarbij de midden nerf blijft staan. Langs deze midden nerf rust de rups. Voor de overwintering in het tweede larvenstadium wordt de rest van een blaadje tot een tuitje dicht gesponnen. De bladsteel wordt stevig aan de tak vastgehecht. Na de overwintering voedt ze zich met de pas ontwikkelde jonge bladeren. De verpopping vindt aan een takje in de waardplant plaats. De kleine ijsvogelvlinder vliegt in een generatie per jaar. Een Centraaleuropese soort. Niet in Scandinavië, in Denemarken alleen in het oosten, van de Baltische staten tot N-Griekenland en van Z-Engeland tot Frankrijk behalve het zuiden. In Spanje alleen in Cantabrisch gebergte en Pyreneeën. Niet in Z- en O-Italië en aan de Kroatische kust. Vliegt van zeeniveau tot 1500m. 

 

Vliegtijd: juni, juli, augustus.                                                                                                                                  

Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In Nederland en Vlaanderen kwetsbaar, in Wallonië mogelijk ook kwetsbaar.