Keizersmantel - Argynnis paphia  E: Silver-washed Fritillary D: Kaisermantel F: Le Tabac d’Espagne

2020 Keizersmantel

2022 Keizersmantel

2023 Keizersmantel

De keizersmantel is een grote en opvallende vlinder die vaak met hoge aantallen aanwezig kan zijn. Ze hebben veel nectar nodig en zijn daarom vaak te vinden op distels langs bosranden. Ook op ruige open plekken in bossen kan men hem vinden. Mannetjes hebben een opvallende geurstreep op de voorvleugel, die bij de vrouwtjes ontbreekt. In tegenstelling tot andere vlinders wordt het eitje niet op de waardplant afgezet. Het vrouwtje zet ze één voor één af op boomstammen en takken langs de bosrand. Laat in de zomer komt de kleine rups uit zijn ei en zoekt onmiddellijk een plek om te overwinteren. In de volgende lente gaat hij op zoek naar viooltjes, waarop hij foerageert. De rups is ’s nachts actief en verbergt zich overdag onder de bladeren van zijn waardplant. De verpopping vindt plaats tegen een stengel van een viooltje of tegen een boomstam aan. De keizersmantel vliegt in één generatie per jaar. Bij de vrouwtjes komen twee kleurvariaties voor: de gewone oranje en een sterk zwart bestoven vorm die “valezina ” wordt genoemd. Deze vorm komt in de meeste Europese populaties voor. In sommige regio’s is ze echter algemener dan in andere. Niet zeldzaam in grote delen van Europa. Ontbreekt in de zuidelijke helft van Spanje, Groot-Brittannië behalve het zuiden, grote delen van Denemarken, Midden- en Z-Noorwegen, Z-Zweden en Z-Finland. Vliegt van zeeniveau tot 1500m.

 

Vliegtijd: mei, juni, juli, augustus, september.

Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: Verdwenen uit Nederland, wel worden regelmatig zwervers gezien. In Vlaanderen met uitsterven bedreigd, in Wallonië kwetsbaar. Goede populaties bevinden zich onder andere in de bossen van Ardennen en Eifel.