2023 Titania's parelmoervlinder - Boloria titania  E: Titania's fritillary  D: Natterwurz-Perlmutterfalter  F: Nacré porphyrin

Het leefgebied van deze parelmoervlinder bestaat uit grazige, open plekken die in of langs bossen liggen of uit graslanden waar verspreid bomen in voorkomen. Meestal zijn het vochtige tot moerassige plekken die begroeid zijn met hoge kruiden en de waardplant Persicaria bistorta (adderwortel). Ook viooltjes-soorten worden als waardplant gebruikt. Het vrouwtje zet de relatief grote eitjes één voor één op de waardplant af of in de buurt er van. De rupsen overwinteren en verpoppen aan het eind van het voorjaar dicht bij de grond aan plantenstengels.  Titania's parelmoervlinder komt in Europa in een aantal van elkaar gescheiden gebieden voor. In Frankrijk in het departement Aude en van het Centraal Massief tot in de Franse Alpen en de Jura, in de Alpen (vanaf Frankrijk tot in Oostenrijk), NW-Kroatië, Bosnië-Hercegovina, ZW-Joegoslavië, Roemenië en in NO-Europa in Letland, Estland en Zuid-Finland. Vliegt vanaf 300m tot 2000m.

 

Vliegtijd:
juni, juli, augustus.
Status Europa:
Kwetsbaar in Europa door achteruitgang van 20 tot 50% in de laatste 25 jaar en het beperkte voorkomen.
Status Benelux:
Komt niet in de Benelux voor.