Zilveren maan - Boloria selene   E: Small Pearl-bordered Fritillary  D: Braunfleckiger Perlmutterfalter                                                                       F: Le Petit Collier Argenté

2019 Zilveren maan

2023 Zilveren maan

De zilveren maan is een bewoner van vochtige tot natte hooilanden en licht begraasde weiden. Ook op hoogvenen en in moerassen kan deze vlinder worden aangetroffen. Er zijn populaties op kleine beschutte locaties, maar ook in het open landschap komt de zilveren maan voor. De vlinders bezoeken geregeld nectarplanten en lijken hierbij een voorkeur voor verschillende soorten distels te hebben. De eitjes worden afgezet op verschillende soorten viooltjes. De rupsen overwinteren half volgroeid in een opgerold blad van de waardplant. De verpopping vindt plaats tegen plantenstengels aan onderin de strooisellaag. De zilveren maan vliegt in het noorden en op grote hoogte in een generatie, overal elders in twee. Komt voor in N- en Centraal-Europa tot het noorden van Spanje, Z-Frankrijk, N-Italië en Z-Bulgarije. In Portugal alleen in het noorden. Ontbreekt op de mediterrane eilanden en in Ierland. Vliegt van zeeniveau tot 2300m.

Vliegtijd: mei, juni, juli, augustus, september.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In Nederland bedreigd, in Vlaanderen met uitsterven bedreigd en inmiddels waarschijnlijk verdwenen, in Wallonië kwetsbaar.