Bont zandoogje Zuid Europa - Pararge aegeria   E: Speckled Wood D: Laubfalter F: Le Tircis

2018 Bont zandoogje Zuid Europa

2023 Bont zandoogje Zuid Europa

Het bont zandoogje is een typische bosbewoner. Hij komt voor op open plekken, paden en randen van loofbos, gemengd bos en naaldbos. In het noorden zit deze vlinder vooral in iets grotere boscomplexen, maar in het zuiden kan een rij bomen al voldoende voor een populatie zijn. De mannetjes bezetten territoria op takken die uit de kroon enigszins naar buiten steken en door de zon worden beschenen. In de territoria wachten ze op langs vliegende vrouwtjes. Voor de ei afzetting worden grassoorten gebruikt die in bossen en op vochtige graslanden voorkomen, onder andere Festuca (zwenkgras), Brachypodium (kortsteel), Poa (beemdgras), Dactylis (kropaar), Molinia (pijpenstrootje) en Holcus (witbol) soorten. Het vrouwtje plakt de eitjes een voor een aan de sprieten. Zowel de rupsen als de poppen kunnen overwinteren. Ze doen dat goed verstopt in graspollen. Het bont zandoogje vliegt in twee tot drie generaties per jaar. In het zuiden van het verspreidingsgebied vliegt de ondersoort P. aegeria aegeria met oranje vlekken op de donkerbruine vleugels. In het noorden komt de ondersoort P. aegeria tircis voor, waarbij de vlekken geel zijn. Er komen ook tussenvormen voor.  Komt voor in vrijwel heel Europa behalve midden en noorden van Scandinavië en Midden-Engeland. Vliegt van zeeniveau tot 1800m.

Vliegtijd: februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: Komt in de Benelux niet voor.