Dambordje - Melanargia galathea   E: Marbled White D: Schachbrett F: Le Demi-Deuil

2020 Dambordje

2023 Dambordje

Het dambordje is een bewoner van veel verschillende typen schrale onbemeste graslanden. In veel zuidelijke streken komt de soort algemeen voor, ook in wegbermen en landbouwgebieden. Omdat ze veel nectar nodig hebben worden ze vaak bij bloeiende planten gezien. Als waardplanten dienen allerlei soorten meestal smalbladige grassen. Het vrouwtje laat ze meestal gewoon tussen de grassen vallen, soms zelfs tijdens het vliegen. De rups overwintert in het eerste stadium zonder vooraf gegeten te hebben. Ook hete periodes kunnen ze zonder voedsel doorstaan. De verpopping vindt onder in de vegetatie plaats. Het dambordje vliegt in een generatie per jaar.  Een soort van Centraal- en ZO-Europa. Ontbreekt in Scandinavië, Estland, Letland, Nederland, Ierland, Portugal en de mediterrane eilanden. Niet in N-Litouwen, N-Duitsland, Midden- en Groot-Brittannië, en Z-Griekenland. In Spanje alleen in Cantabrisch gebergte en Pyreneeën. Vliegt van zeeniveau tot 1800m.

 

Vliegtijd: juni, juli, augustus.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: In Nederland onregelmatige standvlinder, in Vlaanderen zeldzaam, in Wallonië kwetsbaar.