Zuidelijk Oranje zandoogje - Pyronia cecilia  E: Southern gatekeeper   F: L’Ocellé de la canche

Het zuidelijk oranje zandoogje leeft in droge graslanden, op rotsachtige hellingen met grazige vegetatie en bij open struweel. Soms worden de vlinders ook op open plekken in bossen gezien. Als waardplanten worden grassoorten gebruikt, welke is niet precies duidelijk (waarschijnlijk Deschampsia cespitosa (ruwe smele)). De soort heeft een of twee generaties per jaar en overwintert als rups. Komt in grote delen van Z-Europa voor: vrijwel geheel Portugal en Spanje (uitgezonderd de noordkust), ZO-Frankrijk (tot in Centraal Massief), grote delen van Italië (in noorden vrijwel ontbrekend) en in ZO-Europa in ZW-Kroatië, Albanië en W- en Z-Griekenland. Komt ook op verschillende eilanden in de Middellandse Zee voor. Vliegt vanaf zeeniveau tot 1200m.

Vliegtijd: mei, juni, juli, augustus, september.
Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.
Status Benelux: Komt niet in de Benelux voor.