2017 Vijfvlek Sint jansvlinder - Zygaena trifolii  E: five-spot burnet   D: sumpfhornklee-widderchen   F: zygène du trèfle

De vlinder komt voor in Noord-Afrika, Europa en westelijk Azië en is in Nederland en België zeldzaam maar wel verspreid over het hele gebied, alleen in Zeeuws-Vlaanderen is hij op een aantal plaatsen algemeen. Hij heeft als leefgebied matig vochtige zandgrond. In Zeeuws-Vlaanderen wordt door bermbeheer geprobeerd de soort in stand te houden, hij is erg gevoelig voor maaien op het verkeerde moment. De vliegtijd is van half juni tot en met begin augustus.  De waardplanten zijn gewone rolklaver en andere vlinderbloemigen. De vijfvlek-sint-jansvlinder overwintert als rups, soms twee keer. De poppen van deze soort hangen vrij laag verborgen in de vegetatie.

 

Vliegtijd: juni, juli, augustus.

Status Europa: Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux: Vrij zeldzaam. In Zeeuws-Vlaanderen komt de soort lokaal veel voor: in de rest van het land zeldzaam, in Vlaanderen vrij zeldzaam, maar voorkomen versnipperd, in Wallonië wijdverbreid ten zuiden van Samber en maar.