2020 Rietvink - Euthrix potatoria  E: Drinker  D: Trinkerin  F: Buveuse

De rietvink (Euthrix potatoria) is een zware, middelgrote nachtvlinder behorende tot de familie van de spinners (Lasiocampidae).  Op de voorvleugels loopt een krachtige roodbruine lijn dwars over de vleugel naar de vleugelpunt. Daarvoor bevinden zich ongeveer in het midden twee zwartgerande lichte vlekjes. Mannetjes zijn bruinig van kleur (in diverse gradaties mogelijk), de vrouwtjes gelig. De mannetjes zijn echter altijd donkerder van kleur dan de vrouwtjes.

De rups is meer dan acht centimeter lang en overwintert op gras of riet in vochtig laagland.Ze komen in heel Nederland voor in natte gebieden, zoals rivierdalen, moerassen of vochtige bosgebieden.  De mannetjes vliegen nogal beverig en slechts korte stukjes. Ze zijn lang niet zo snel als de veelvraat en de hageheld.  De soort overwintert als rups.

Vliegtijd: juni, juli, augustus.

Status Europa:  Soort is thans niet bedreigd in Europa.

Status Benelux:  In de Benelux