2017 Sint-Jacobsvlinder - Tyria jacobaeae  E: Cinnabar moth  D: Jakobskrautbär  F: Goutte-de-sang

2021 Sint-Jacobsvlinder

2022 Sint-Jacobsvlinder

In zonnige, droge en vochtige terreinen. In Nederland en België algemeen en talrijk in de kuststreken en kustduinen, maar kan ook, zij het minder algemeen, in het binnenland worden aangetroffen.  De rups, ook wel zebrarups genoemd, is heel opvallend geel met zwarte ringen en is voor een beerrups nauwelijks behaard (374 2a g). Ze leeft vaak in groepjes op verschillende soorten kruisbloemigen, vooral jakobskruiskruid (Senecio jacobaea). Als een plant te klein is om die groep rupsen van voedsel te voorzien zal er op een gegeven moment migratie optreden, dit heeft geleid tot veel onderzoek naar vertrekregels en de daaraan ten grondslag liggende populatiedynamische processen.

Voorvleugels zwart met 2 rode strepen en 2 rode vlekken, achtervleugels rood met zwarte zoom. Spanwijdte vleugels 32-42 mm, mei t/m augustus