Weidehalmuiltje / Halmrupsvlinder - Mesapamea secalella  E: Lesser Common Rustic  D: Didyma-Halmeule

2020 Weidehalmuiltje

2021 Weidehalmuiltje